Festivalwaardige vertelvorm

De Waddenzee, 2020. In het kielzog van de TV TAS ontspruit een nieuw Waddeneiland. Het krijgt de naam Zuidwal toebedeeld, door ene Egidius Donia, die op weinig democratische wijze de alleenheerschappij over het eiland claimt. Donia’s ambities liegen er niet om: volledigeonafhankelijkheid van de vaste wal is het devies en zo goed als niets duidt erop dat Donia zal rusten voordat zijn doel is ingewilligd. Onafhankelijkheid betekent, zo besluit Donia na een reeks overwegingen, evengoed energie-onafhankelijkheid: de andere Waddeneilanden gaven enkele jaren eerder al aan hun energiebehoeften te willen stillen met de bouw van windmolens en de aanleg van zonnepanelen, zo komt hem ter ore. Daarvan lijkt echter nog niet bijster veel terechtgekomen, en dat terwijl energie-onafhankelijkheidsdeadline die de eilanden zichzelf stelden dit jaar (2020) verstrijkt. Zal Donia in staat zijn van meet af aan tedoen wat de andere eilanden vooral verwoed pogen: duurzame energie-opwekking?

Tijdens Into The Great Wide Open 2015 vertolkte acteur Klaas Postmus de rol van Egidius Donia tijdens een voorstelling die tot stand kwam middels een samenwerking tussen tien UvA-studenten van de master Journalistiek en Media aan de UvA, Omroep Human en Stichting LabVlieland. Onder de noemer Write Here, Write Now brachten zij samen met regisseur Gérard van Kalmthout en illustrator Anne Caesar van Wieren een ‘journalistieke performance’ ten tonele. Luttele maanden aan journalistiek onderzoek naar duurzaamheidsmogelijkheden werden omgewerkt tot een experimentele presentatievorm: Egidius Donia en zijn secondant Van Wieren ontvingen de studenten stuk voor stuk in hun Oval Office op het podium om zich te laten inlichten over hoe elders ter wereld wordt ‘verduurzaamd’.

Vernieuwende journalistiek in de dop

Een nieuwe vorm vinden voor het vertellen van een journalistiek verhaal was het gezamenlijke doel van Lab Vlieland en Human. De masterstudenten beten zich, zoals ze dat tijdens hun opleiding ook doen, vast in weerbarstige materie, in concreto die van het verduurzamen, in duo’s werkten ze aan tekst en film. Maar die klassieke journalistieke werkwijzen stonden wel in het teken van het vinden van een podiumwaardige vertelvorm: de resultaten moesten neergezet tijdens Into The Great Wide Open. Zo reisden de studenten niet alleen stad en land af (letterlijk) om voor hun vijf verschillende deelonderzoeken informatie in te winnen over het proces van verduurzamen, maar exploreerden ze ondertussen ook onontgonnen gebied wat betreft presentatiemogelijkheden, waagden ze zich op het grensvlak tussen feit en fictie.

Tijdens de presentatie op Vlieland kreeg Donia onder andere een korte documentaire voor zijn kiezen over de succesvolle duurzame gemeente Saarbeck in Duitsland. Ook werd er een biografie gemaakt van de windmolens op het Noord-Hollandse schiereiland Marken en er zijn videoportretten van bewoners van Waddeneiland Vlieland die openhartig vertellen hoe zij al dan niet hun steentje bijdragen.

Om te voorkomen dat deze vooruitstrevende journalistieke vertelvorm alleen voorbehouden blijft aan het festivalpubliek, sluiten we af met de resultaten van onze onderzoeken naar energie-duurzaamheid.

Bekijk de website

Meer info over dit project op de website van Lab Vlieland.